Gradska uprava

Gradska uprava

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Novigrada-Cittanova, utvrđenih zakonom i Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada. Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća. Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (upravna tijela). Upravnim tijelima upravljaju pročelnice/pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnica/gradonačelnik.


Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju…

Saznajte više


Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Novigrada-Cittanova, utvrđenih zakonom i Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada. Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća. Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (upravna tijela). Upravnim tijelima upravljaju pročelnice/pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnica/gradonačelnik.


Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere. Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su gradonačelnici/gradonačelniku. Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Novigrad - Cittanova, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

Tel.: 757 055, 757 446, 757 068

Fax: 758-260, 726-867

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka, od 7.30 do 15.30

Uredovno vrijeme za stranke: ponedjeljkom od 11.30 do 14,30; srijedom od 13 do 15; petkom od 8.30 do 11

Upravni odjel za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti

Saznajte više


Anteo Milos, Gradonačelnik

Tel. - Interni: 106

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Alen Luk, Pročelnik

Tel. - Interni: 105

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Vanja Gorički, Savjetnica za europske projekte i međunarodnu suradnju

Tel. - Interni: 104

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Marlene Apollonio, Samostalna upravna referentica za provođenje projekata i poduzetništvo

Tel. - Interni: 104

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Maja Zornada, Samostalna upravna referentica za radne odnose i poslove opće uprave

Tel. - Interni: 102

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Margareta Butković Vorić, Samostalna upravna referentica za radne odnose i poslove opće uprave

Tel. - Interni: 102

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Grazia Sinosini, Stručna suradnica za opće poslove ureda gradonačelnika

Tel. - Interni: 115

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Loris Krevatin, Stručna suradnica za socijalnu skrb i društvene djelatnosti

Tel. - Interni: 115

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Sandra Zubin, Viša referentica-tajnica ureda gradonačelnika

Tel. - Interni: 106

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Liljana Kovačić, Viša referentica za pisarnicu i arhiv

Tel. - Interni: 114

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Kristijan Nemet, Viši referent za kulturu, manifestacije i informiranje

Tel. - Interni: 102

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Goran Jugovac, Referent za sport, udruge i zaštitu na radu

Tel. - Interni: 101

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Klaudia Zubin Civitan, Spremačica

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Saznajte više


Sandra Rugani Kukuljan, Pročelnica

Tel. - Interni: 107

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Maja Belušić, Savjetnica za imovinsko pravne poslove

Tel. - Interni: 116

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Ladislav Liović, Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Tel. - Interni: 113

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Petar Požarić, Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Sonja Kozlović, Referentica za opće i komunalne poslove

Tel. - Interni: 118

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo

Saznajte više


Uredovno vrijeme za stranke: Ponedjeljkom od 11.30 do 14.30 sati

Diana Šporčić, Voditeljica ustrojstvene jedinice - Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo

Tel. - Interni: 108

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Elena Kosanović, Viša referentica–tajnica Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo

Tel. - Interni: 119

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Odsjek za komunalne poslove i redarstvo

Nadležnosti komunalnog i prometnog redarstva
...

Saznajte više


Nadležnosti komunalnog i prometnog redarstva
...

Sve nepravilnosti, primjedbe, prijedloge i pitanja iz opisanih područja građani mogu prijaviti/postaviti svaki dan od 0-24 h slijedećim putem, .

Tel. - Interni: 091 313 30 00

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Ana Karlović, Savjetnica za komunalne poslove i javnu nabavu-Voditeljica odsjeka

Tel. - Interni: 120

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Dalibor Vošten, Referent za održavanje komunalne infrastrukture

Tel. - Interni: 120

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Robert Bubalo, Referent-Prometni redar

Tel. - Interni: 124

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Elvio Petelin, Referent-Komunalni redar

Tel. - Interni: 124

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address).


Dejan Vujnović, Referent-Komunalni redar

Tel. - Interni: 124

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Upravni odjel za proračun i gospodarstvo

Saznajte više


Adriano Petretić, v. d. pročelnik

Tel. - Interni: 112

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Divna Košeto, Viša savjetnica za naplatu potraživanja i prisilnu naplatu

Tel. - Interni: 111

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Mirela Pavat, Stručna suradnica za proračun i financije

Tel. - Interni: 122

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Traude Starić, Referentica za lokalne poreze i poreznu ovrhu

Tel. - Interni: 117

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Kristina Fabris, Referentica-likvidatorica, saldakontista

Tel. - Interni: 112

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Darinka Ivković, Stručna suradnica za proračun i financije

Tel. - Interni: 110

Email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


 

Uvjeti korištenja | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.