Koronavirus (COVID-19): Obavijesti i informacije

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (mandat 2017-2021.)

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Pravo na pristup informacijama

Audio zapisi sa sjednica Gradskog vijeća (2013.-2017.)

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (mandat 2013-2017.)

Poveznica /link/ do elektroničkog oglasnika javne nabave

Upute za prijavu prisustvovanja sjednici Gradskog vijeća

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Suncokret/Girasole za pedagošku godinu 2020/2021.

ODLUKA o poništenju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga za 2020. godinu

ZAKLJUČAK o produljenju roka za podnošenje prijava za sufinanciranje obnove pročelja i krovova

28. sjednica (26.5.2020.)

Organizacija rada dječjeg vrtića Tičići u uvjetima epidemije COVID-19 od 25.5.2020.

28. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta-Izdavanje građevinske dozvole-Rekonstrukcija kanalizacije starogradske jezgre

Uredovanje gradske uprave Grada Novigrada-Cittanova od 11. svibnja 2020. - PREPORUKE I UPUTE

2. PAKET GOSPODARSKIH MJERA Grada Novigrada-Cittanova u okviru pandemije koronavirusa

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta-Izdavanje građevinske dozvole-Vodovodni ogranak Stancija Bružada

27. sjednica (30.4.2020.)

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova - Dnevni red

26. sjednica (18.4.2020.)

26. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

1. PAKET GOSPODARSKIH I SOCIJALNIH MJERA Grada Novigrada-Cittanova u okviru pandemije koronavirusa

ODLUKA o produženju zatvaranja gradskih ustanova za javnost i otkazivanju svih okupljanja na području Grada Novigrada-Cittanova

ODLUKA o produženju privremenog zatvaranja gradskih predškolskih ustanova dječjih vrtića Tičići i Suncokret

25. sjednica (31.3.2020.)

25. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravka – Obrasci

Ostvarivanje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Novigrada-Citanova - Obrasci

Službene novine 2020.

Prostorni planovi na snazi na području Grada Novigrada-Cittanova (3.3.2020.)

Natječaj za zakup nekretnine k.č.br 1517

Izvješće o raspoređenim i isplaćenim sredstvima za redovito financiranje političkih stranaka u 2019. godini

Grad Novigrad-Cittanova - Konsolidirana financijska izvješća 2019.

Program Potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu

24. sjednica (3.3.2020.)

24. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (3.3.2020.)

JAVNI POZIV za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

Procjena ranjivosti i rizika od klimatskih promjena - Grad Novigrad-Cittanova (10/2019)

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu.

Odluka o zamjeni nekretnine u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova i privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV-Započinjanje postupka evidentiranja u katastarski operat i zemljišnju knjigu (ul. V. iz Kastva/ul. S. K. Istrijana)

JAVNI POZIV za dostavu podataka radi uvrštenja u Godišnji program manifestacija u 2020. godini

Recycling Yard Novigrad-Cittanova/Salvela - Information flyer (English)

Reciklažno dvorišče v Novigradu/Salvela - Informativni letak (Slovenščina)

Reciklažno dvorište Novigrad-Cittanova/Salvela - Informativni letak (Hrvatski + Talijanski)

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama - Neapolis sport d.o.o.

ODLUKA o prodaji k.č.br. 1737 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Grad Novigrad-Cittanova - Popis korisnika donacija i sponzorstava u 2019. godini

JAVNA NABAVA 2020.

UPU stambenog naselja Šaini jug I (SN GN 13/2019)

23. sjednica (30.1.2020.)

23. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Upute kandidatima u postupku natječaja za prijam u službu - Savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova 2020.

Objava sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

NATJEČAJ za prijam u službu - Savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja-Museo Lapidarium

Odluka o gradskim porezima Grada Novigrada-Cittanova (14.12.2019.)

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu (14.12.2019.)

2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu (14.12.2019.)

Savjetovanje s javnošću - Prijedlog odluke o porezima

Izvješće o savjetovanju s javnošću o nacrtu Odluke o porezima Grada Novigrada-Cittanova

Prijedlog proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu - 1. čitanje (3.12.2019.)

22. sjednica (14.12.2019.)

22. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Savjetovanje s javnošću - Prijedlog odluke o porezima

Rezultati natječaja za dodjelu studentskih stipendija

Savjetovanje s javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada

21. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

21. sjednica (3.12.2019.)

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Novigradu-Cittanova

Rezultati natječaja za dodjelu stipendija redovitim učenicima 2019.

JAVNI UVID o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Referent-Komunalni redar

JAVNI POZIV za novčanu nagradu odličnim studentima (u ak. godini 2018/2019)

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj godini 2019/2020.

OBAVIJEST - Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna UPU-a Stancijeta

ODLUKA o prodaji k.č.br. 2300 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

POZIV – Javni uvid i predočenje geodetskog elaborata – Promjene u katastru zemljišta u svrhu evidentiranja pomorskog dobra

OBAVIJEST - Utvrđivanje međa i uvid u Geodetski elaborat - Nerazvrstana cesta – Kršin

Biciklistički maraton Istria Granfondo (19.10.2019.) - Obavijest sudionicima u prometu

Javni poziv TZG Novigrada-Cittanova za dostavu zahtjeva za dodjelu potpore manifestacijama/projektima u 2020. godini

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola

Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu

20. sjednica (10.10.2019.)

20. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Vodovodna mreža starogradske jezgre

JAVNI POZIV - Prijava programa/projekata radi financiranja iz gradskog proračuna u 2020. g.

Odluka o zamjeni nekretnine u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk. g. 2019/2020.

IZVJEŠĆE o Ponovnoj javnoj raspravi - Urbanistički plan uređenja stambenog naselja Šaini Jug I

IZVJEŠĆE o Javnoj raspravi - Urbanistički plan uređenja stambenog naselja Šaini Jug I

Natječaj za zakup javne površine za postavljanje kioska (ul. Mandrač)

Natječaj za dodjelu javne površine za postavu štanda za prodaju fritula i palačinki

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (caffe bar - sportska dvorana)

Natječaj za prijam u službu - Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo - Upute kandidatima

Odluka o prodaji k.č.br 1737 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Odluka o prodaji dijela k.č.br 1387/1 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

[ 1 / 8 ]  1 2 3 >  Last ›

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.