Parlamentarni izbori 2020

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (mandat 2017-2021.)

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Pravo na pristup informacijama

Audio zapisi sa sjednica Gradskog vijeća (2013.-2017.)

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (mandat 2013-2017.)

Poveznica /link/ do elektroničkog oglasnika javne nabave

Upute za prijavu prisustvovanja sjednici Gradskog vijeća

Stožer CZIŽ - Priopćenje vezano uz porast broja srednje teško do teže oboljelih od bolesti COVID-19 (5.11.2020.)

Poziv za novčanu nagradu odličnim studentima (u ak. godini 2019/2020)

JAVNI POZIV za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Novigrada-Cittanova

Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu

Stožer CZ IŽ - Odluka o mjerama u povodu Dana Svih Svetih i Dušnog dana

NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim studentima stručnih i sveučilišnih studija (akademska godina 2020/2021.)

Stožer CZ IŽ - Epidemiološke mjere za okupljanja i socijalnu skrb (22.10.2020.)

Stožer CZ IŽ - Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama u sustavu pružatelja usluga smještaja socijalne skrbi

31. sjednica (27.10.2020.)

31. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Stožer CZ IŽ - Upozorenje na potrebu primjene svih mjera u prevenciji širenja COVID-19 bolesti (20.10.2020.)

BODOVNE LISTE prijavljenih kandidata za dodjelu stipendija redovitim učenicima

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora - Ul. Gradskih vrata 5a

OBAVIJEST o javnoj raspravi - Prijedlog III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova

OBAVIJEST o ponovnoj javnoj raspravi - Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancijeta

OBAVIJEST o javnoj raspravi - Prijedlog III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Vidal

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sportske zone i dijela naselja Karpinjan - II. izvješće o javnoj raspravi

UPUTE KANDIDATIMA u postupku Oglasa za prijam u službu - Viši referent za pisarnicu i arhiv

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme Viši referent za pisarnicu i arhiv

ODLUKA o raspisivanju natječaja za zakup građevinskog zemljišta u radnoj zoni Sveti Vidal

ODLUKA o prodaji k.č.br 53 u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

DV Tičići - Obavijest za roditelje - Odluka o izvanrednoj organizaciji rada (4. 10. 2020.)

NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola - Produljen rok za prijave

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Prometnica Šaini-Celega

NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola (školska godina 2020/2021.)

JAVNI POZIV za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu

NATJEČAJ za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova i utvrđivanje Liste reda prvenstva po Programu subvencionirane stanogradnje

Informativno-obrazovna brošura i letak

Informativno-obrazovni materijali za predškolsku i školsku djecu o održivom gospodarenju otpadom

Sufinanciranje troškova školskog prijevoza učenika srednjih škola

Cjenici usluga komunalnih poduzeća u suvlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Prometnica Belveder-Dajla

Stožer CZRH - Odluka o ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije "Barovi"

ODLUKA o izradi III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova

30. sjednica (6.8.2020.)

30. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

ODLUKA o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola

II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova (7.7.2020.)

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Rekonstrukcija prometnice Strada Kontesa

OBAVIJEST o mjestu javnog otvaranja ponuda pristiglih na Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu Plaketa zaslužnim sportašima, sportskim djelatnicima i klubovima

OBAVIJEST o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Odluka o prodaji k.č.br. 3517-12 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Odluka o prodaji k.č.br. 3377-3 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

POZIV odličnim učenicima srednjih škola radi ostvarivanja prava na novčanu nagradu

Upute kandidatima u postupku prijama u službu na radno mjesto: Samostalni upravni referent za radne odnose i poslove opće uprave

NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova (ul. Gradskih vrata 3)

29. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

29. sjednica (7.7.2020.)

JAVNI POZIV - Prijave za sudjelovanje u Popisu poljoprivrede 2020. godine u svojstvu popisivača

Priopćenje Stožera Civilne zaštite IŽ - Pridržavanje epidemioloških mjera (18.6.2020.)

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent za radne odnose i poslove opće uprave

JAVNI POZIV za dodjelu državnih potpora u poljoprivredi na području Grada Novigrada-Cittanova u 2020. godini

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novigrada-Cittanova

POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova

NATJEČAJ za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova - Kastanija-Punta Pineta

JAVNI POZIV za dodjelu nepovratnih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva u 2020. godini

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Suncokret/Girasole za pedagošku godinu 2020/2021.

ODLUKA o poništenju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga za 2020. godinu

ZAKLJUČAK o produljenju roka za podnošenje prijava za sufinanciranje obnove pročelja i krovova

28. sjednica (26.5.2020.)

Organizacija rada dječjeg vrtića Tičići u uvjetima epidemije COVID-19 od 25.5.2020.

28. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta-Izdavanje građevinske dozvole-Rekonstrukcija kanalizacije starogradske jezgre

Uredovanje gradske uprave Grada Novigrada-Cittanova od 11. svibnja 2020. - PREPORUKE I UPUTE

2. PAKET GOSPODARSKIH MJERA Grada Novigrada-Cittanova u okviru pandemije koronavirusa

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta-Izdavanje građevinske dozvole-Vodovodni ogranak Stancija Bružada

27. sjednica (30.4.2020.)

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova - Dnevni red

26. sjednica (18.4.2020.)

26. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

1. PAKET GOSPODARSKIH I SOCIJALNIH MJERA Grada Novigrada-Cittanova u okviru pandemije koronavirusa

ODLUKA o produženju zatvaranja gradskih ustanova za javnost i otkazivanju svih okupljanja na području Grada Novigrada-Cittanova

ODLUKA o produženju privremenog zatvaranja gradskih predškolskih ustanova dječjih vrtića Tičići i Suncokret

25. sjednica (31.3.2020.)

25. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravka – Obrasci

Ostvarivanje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Novigrada-Citanova - Obrasci

Službene novine 2020.

Koronavirus (COVID-19): Obavijesti i informacije

Prostorni planovi na snazi na području Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za zakup nekretnine k.č.br 1517

Izvješće o raspoređenim i isplaćenim sredstvima za redovito financiranje političkih stranaka u 2019. godini

Grad Novigrad-Cittanova - Konsolidirana financijska izvješća 2019.

Program Potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu

24. sjednica (3.3.2020.)

24. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (3.3.2020.)

JAVNI POZIV za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

Procjena ranjivosti i rizika od klimatskih promjena - Grad Novigrad-Cittanova (10/2019)

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu.

Odluka o zamjeni nekretnine u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova i privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV-Započinjanje postupka evidentiranja u katastarski operat i zemljišnju knjigu (ul. V. iz Kastva/ul. S. K. Istrijana)

[ 1 / 8 ]  1 2 3 >  Last ›

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Izjava o pristupačnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.