Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (mandat 2017-2021.)

Prostorni planovi na snazi na području Grada Novigrada-Cittanova (18.4.2017.)

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Pravo na pristup informacijama

Audio zapisi sa sjednica Gradskog vijeća (2013.-2017.)

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (mandat 2013-2017.)

Poveznica /link/ do elektroničkog oglasnika javne nabave

Upute za prijavu prisustvovanja sjednici Gradskog vijeća

NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora - Velika ulica 6

JAVNA NABAVA 2019.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava - razvoj poduzetništva 2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje lokacijske dozvole - prometnica

Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza - Grad Novigrad - Cittanova

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje lokacijske dozvole - Stancija Rozelo

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Prorač. Grada Novigrad-Cittanova 2019

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Novigrad-Cittanova za 2019. godinu

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu (18.12.2018.)

2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu (18.12.2018.)

Prijedlog proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu - 1. čitanje (7.12.2018.)

13. sjednica (18.12.2018.)

13. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Upute kandidatima u postupku natječaja za prijam u službu - Referent za sport, udruge i zaštitu na radu

Studentske stipendije u akademskoj godini 2018/2019 - Bodovne liste

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Referent za sport, udruge i zaštitu

12. sjednica (7.12.2018.)

12. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Sufinanciranje obnove pročelja i krovova - Lista prioriteta

Upute kandidatima u postupku prijama u službu - Samostalni upravni referent za prostorno planiranje

Upute kandidatima u postupku prijama u službu - Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima - Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Javni poziv odličnim sudentima radi ostvarivanja prava na novčanu nagradu Grada Novigrada-Cittanova (za ak. godinu 2017/2018)

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Novigrada-Cittanova redovitim studentima (ak. godina 2018/2019)

Učeničke stipendije u školskoj godini 2018/2019 - Bodovna lista

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Sanitarni kolektor Bikokere

LOKACIJSKA DOZVOLA - Rekonstrukcija fekalne kanalizacijske mreže starogradske jezgre

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - referent za prostorno planiranje

Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu

Oglas za radno mjesto: Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

11. sjednica (17.10.2018.)

Jesenki festival - Dani gljiva i jabuka u Novigradu - Prijava izlagača i natjecatelja

Upute kandidatima u postupku prijma u službu na radno mjesto samostalni upravni referent za provođenje projekata i poduzetništvo

OBAVIJEST - Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete (Mlinska ulica i Prolaz Venecije)

11. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (17.10.2018.)

Istria Granfondo 2018 - OBAVIJEST o zatvaranju prometnica

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije - prijevoz putnika turističkim vlakićem

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Kabelski priključak i NN mreža - Stancija Bružada

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta za okućnicu - Vidal

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Vodovodni ogranak sportska dvorana

NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Oborinska kanalizacija starogradske jezgre

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Fekalna kanalizacija starogradske jezgre

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama

Natječaj za radno mjesto knjižničar/ka u Gradskoj knjižnici Novigrad-Cittanova

10. sjednica (14.9.2018.)

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova - Dnevni red

Odluka o sufinanciranju troškova školskog prijevoza (šk. god. 2018/2019)

Odluka o poništenju oglasa - Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Samostalni upravni referent za provođenje projekata i poduzetništvo

Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada / Declaration on the use of public services for the colle

Upute kandidatima - Oglas za prijam u službu - Samostalni up. referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Natječaj za prodaju idealnog dijela tavana (17.8.2018.)

Upute kandidatima u postupku oglasa za prijam u službu na radno mjesto Referent-komunalni redar

Oglas za radno mjesto: Referent - Komunalni redar

Oglas za radno mjesto: Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu (31.7.2018.)

9. sjednica (31.7.2018.)

Natječaj za dodjelu javne površine - štand s fritulama - u okviru Fešte svetog Pelagija

9. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu gradskih priznanja sportašima, sportskim djelatnicima i klubovima

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja – Elena Vesnaver Radeljak (1.1.-30.6.2018.)

Poziv odličnim učenicima srednjih škola radi ostvarivanja prava na novčanu nagradu Grada

Natječaj za zakup dijela nekretnine (k.č.br 1533) - Kastanija

Zahtjev za dodjeljivanje jednokratne potpore za poslijediplomski studij

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - izgradnja prometnice Šaini jug

Poziv za za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova

Izgradnja prometnice u RZ Sv. Vidal - Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

8. sjednica (7. 6. 2018.)

8. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Natječaj za zakup poslovnog prostora na adresi Veliki trg 18, Novigrad

Natječaj za zakup poslovnog prostora na adresi Velika ulica 1, Novigrad

Natječaj za zakup poslovnog prostora na adresi Općinska 2, Novigrad

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Stambenog naselja Šaini jug I

Obavijest o produžetku roka zatvaranja prometnice D75 kroz Karigador

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta - Salvela (3. 5. 2018.)

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Tičići u pedagoškoj godini 2018./2019.

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Suncokret/Girasole za pedagošku godinu 2018./19.

Natječaj za zakup javne površine za postavu kioska (Ul. Livada)

Natječaj za izbor najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu javne površine i štandova

7. sjednica (10.4. 2018.)

7. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Izgradnja prometnice u RZ Vidal

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja vodovodnog ogranka Strada Kontesa

Obavijest vlasnicima poslovnih prostora - Zabrana izlaganja robe na pročeljima zgrada i stalcima ispred poslovnog prostora

Natječaj za prodaju dijela kuće i zemljišta u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

[ 1 / 6 ]  1 2 3 >  Last ›

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.