MANJINSKI IZBORI 2019.

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (mandat 2017-2021.)

Prostorni planovi na snazi na području Grada Novigrada-Cittanova (18.4.2017.)

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Pravo na pristup informacijama

Audio zapisi sa sjednica Gradskog vijeća (2013.-2017.)

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (mandat 2013-2017.)

Poveznica /link/ do elektroničkog oglasnika javne nabave

Upute za prijavu prisustvovanja sjednici Gradskog vijeća

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Suncokret – Scuola dell'infanzia Girasole u pedagoškoj godini 2019/2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Izgradnja prometnice - Bikokere

Izmjena Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta - Radna zona Vidal (k.č.br. 25691 i 28373, k.o. Novigrad)

Obavijest o prikupljanju glomaznog i zelenog otpada na području Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Velika ulica 12/a)

16. sjednica (18.4.2019.)

16. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (18.4.2019.)

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Veliki trg 9) - Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Općinska ul. 2)

Natječaj za prodaju zemljišta - Radna zona Vidal (k.č.br. 2569/1 i 2837/3, k.o. Novigrad)

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Veliki trg 9)

15. sjednica (2.4.2019.)

15. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (2.4.2019.)

Savjetovanje s javnošću u 2019. godini

OBAVIJEST: Javna rasprava - Izmjene i dopune UPU Sportske zone i dijela naselja Karpinjan

Službene novine 2019.

NEAPOLIS - Savjetovanje s javnošću - Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja

NEAPOLIS - Savjetovanje s javnošću - Opći uvjeti isporuke komun. usluge javne tržnice na malo

Savjetovanje s javnošću (15.3.-15.4.) - Odluke o komunalnim djelatnostima

Rekonstrukcija kino-dvorane - Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu UPU-a Stambenog naselja Šaini jug I - Prostorno-planska dokumentacija

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga

Rekonstrukcija kino-dvorane - Prethodno javno savjetovanje

Objava sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13)

Grad Novigrad-Cittanova - Konsolidirana financijska izvješća 2018.

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Stambenog naselja Šaini jug I

Dječji vrtić Tičići - Odluka o Planu jednostavne nabave za 2019. godinu

Dječji vrtić Tičići - Financijski plan za 2019. godinu

Dječji vrtić Tičići - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima u 2018. godini

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu.

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Komunalna infrastruktura Belveder-Dajla

Natječaj za dodjelu javne površine za postavu štanda na 4 godine (2019-2022)

Bando di Concorso per la frequenza dei corsi del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS di Duino

Grad Novigrad-Cittanova - Popis korisnika donacija i sponzorstava u 2018. godini

Odluka o socijalnoj skrbi

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Glavni fekalni kolektor Stancija Rozelo-Tere-Sv. Anton

14. sjednica (31.1.2019.)

14. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora - Velika ulica 6

JAVNA NABAVA 2019.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava - razvoj poduzetništva 2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje lokacijske dozvole - prometnica

Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza - Grad Novigrad - Cittanova

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje lokacijske dozvole - Stancija Rozelo

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Prorač. Grada Novigrad-Cittanova 2019

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Novigrad-Cittanova za 2019. godinu

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu (18.12.2018.)

2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu (18.12.2018.)

Prijedlog proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu - 1. čitanje (7.12.2018.)

13. sjednica (18.12.2018.)

13. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Upute kandidatima u postupku natječaja za prijam u službu - Referent za sport, udruge i zaštitu na radu

Studentske stipendije u akademskoj godini 2018/2019 - Bodovne liste

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Referent za sport, udruge i zaštitu

12. sjednica (7.12.2018.)

12. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Sufinanciranje obnove pročelja i krovova - Lista prioriteta

Upute kandidatima u postupku prijama u službu - Samostalni upravni referent za prostorno planiranje

Upute kandidatima u postupku prijama u službu - Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima - Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Javni poziv odličnim sudentima radi ostvarivanja prava na novčanu nagradu Grada Novigrada-Cittanova (za ak. godinu 2017/2018)

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Novigrada-Cittanova redovitim studentima (ak. godina 2018/2019)

Učeničke stipendije u školskoj godini 2018/2019 - Bodovna lista

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Sanitarni kolektor Bikokere

LOKACIJSKA DOZVOLA - Rekonstrukcija fekalne kanalizacijske mreže starogradske jezgre

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - referent za prostorno planiranje

Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu

Oglas za radno mjesto: Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

11. sjednica (17.10.2018.)

Jesenki festival - Dani gljiva i jabuka u Novigradu - Prijava izlagača i natjecatelja

Upute kandidatima u postupku prijma u službu na radno mjesto samostalni upravni referent za provođenje projekata i poduzetništvo

OBAVIJEST - Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete (Mlinska ulica i Prolaz Venecije)

11. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (17.10.2018.)

Istria Granfondo 2018 - OBAVIJEST o zatvaranju prometnica

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije - prijevoz putnika turističkim vlakićem

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Kabelski priključak i NN mreža - Stancija Bružada

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta za okućnicu - Vidal

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Vodovodni ogranak sportska dvorana

NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Oborinska kanalizacija starogradske jezgre

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Fekalna kanalizacija starogradske jezgre

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama

Natječaj za radno mjesto knjižničar/ka u Gradskoj knjižnici Novigrad-Cittanova

10. sjednica (14.9.2018.)

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova - Dnevni red

Odluka o sufinanciranju troškova školskog prijevoza (šk. god. 2018/2019)

Odluka o poništenju oglasa - Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Samostalni upravni referent za provođenje projekata i poduzetništvo

[ 1 / 7 ]  1 2 3 >  Last ›

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.