Poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole – Izgradnja prometnice u predjelu Bikokere

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.