Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (mandat 2017-2021.)

Prostorni planovi na snazi na području Grada Novigrada-Cittanova (18.4.2017.)

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Pravo na pristup informacijama

Audio zapisi sa sjednica Gradskog vijeća (2013.-2017.)

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća (mandat 2013-2017.)

Poveznica /link/ do elektroničkog oglasnika javne nabave

Upute za prijavu prisustvovanja sjednici Gradskog vijeća

Izvješće o raspoređenim i isplaćenim sredstvima za redovito financiranje političkih stranaka u 2019. godini

Grad Novigrad-Cittanova - Konsolidirana financijska izvješća 2019.

Program Potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu

24. sjednica (3.3.2020.)

24. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (3.3.2020.)

JAVNI POZIV za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

Procjena ranjivosti i rizika od klimatskih promjena - Grad Novigrad-Cittanova (10/2019)

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu.

Odluka o zamjeni nekretnine u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova i privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV-Započinjanje postupka evidentiranja u katastarski operat i zemljišnju knjigu (ul. V. iz Kastva/ul. S. K. Istrijana)

JAVNI POZIV za dostavu podataka radi uvrštenja u Godišnji program manifestacija u 2020. godini

Recycling Yard Novigrad-Cittanova/Salvela - Information flyer (English)

Reciklažno dvorišče v Novigradu/Salvela - Informativni letak (Slovenščina)

Reciklažno dvorište Novigrad-Cittanova/Salvela - Informativni letak (Hrvatski + Talijanski)

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama - Neapolis sport d.o.o.

ODLUKA o prodaji k.č.br. 1737 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Grad Novigrad-Cittanova - Popis korisnika donacija i sponzorstava u 2019. godini

JAVNA NABAVA 2020.

UPU stambenog naselja Šaini jug I (SN GN 13/2019)

23. sjednica (30.1.2020.)

23. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Upute kandidatima u postupku natječaja za prijam u službu - Savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova 2020.

Objava sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

NATJEČAJ za prijam u službu - Savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja-Museo Lapidarium

Odluka o gradskim porezima Grada Novigrada-Cittanova (14.12.2019.)

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu (14.12.2019.)

2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu (14.12.2019.)

Savjetovanje s javnošću - Prijedlog odluke o porezima

Izvješće o savjetovanju s javnošću o nacrtu Odluke o porezima Grada Novigrada-Cittanova

Prijedlog proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu - 1. čitanje (3.12.2019.)

22. sjednica (14.12.2019.)

22. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Savjetovanje s javnošću - Prijedlog odluke o porezima

Rezultati natječaja za dodjelu studentskih stipendija

Savjetovanje s javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada

21. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

21. sjednica (3.12.2019.)

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Novigradu-Cittanova

Rezultati natječaja za dodjelu stipendija redovitim učenicima 2019.

JAVNI UVID o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Referent-Komunalni redar

JAVNI POZIV za novčanu nagradu odličnim studentima (u ak. godini 2018/2019)

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj godini 2019/2020.

OBAVIJEST - Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna UPU-a Stancijeta

ODLUKA o prodaji k.č.br. 2300 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

POZIV – Javni uvid i predočenje geodetskog elaborata – Promjene u katastru zemljišta u svrhu evidentiranja pomorskog dobra

OBAVIJEST - Utvrđivanje međa i uvid u Geodetski elaborat - Nerazvrstana cesta – Kršin

Biciklistički maraton Istria Granfondo (19.10.2019.) - Obavijest sudionicima u prometu

Javni poziv TZG Novigrada-Cittanova za dostavu zahtjeva za dodjelu potpore manifestacijama/projektima u 2020. godini

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola

Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu

20. sjednica (10.10.2019.)

20. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Vodovodna mreža starogradske jezgre

JAVNI POZIV - Prijava programa/projekata radi financiranja iz gradskog proračuna u 2020. g.

Odluka o zamjeni nekretnine u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk. g. 2019/2020.

IZVJEŠĆE o Ponovnoj javnoj raspravi - Urbanistički plan uređenja stambenog naselja Šaini Jug I

IZVJEŠĆE o Javnoj raspravi - Urbanistički plan uređenja stambenog naselja Šaini Jug I

Natječaj za zakup javne površine za postavljanje kioska (ul. Mandrač)

Natječaj za dodjelu javne površine za postavu štanda za prodaju fritula i palačinki

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (caffe bar - sportska dvorana)

Natječaj za prijam u službu - Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo - Upute kandidatima

Odluka o prodaji k.č.br 1737 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Odluka o prodaji dijela k.č.br 1387/1 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Izvješća o Prvoj i Ponovnoj Javnoj raspravi II Izmjena i dopuna PPU Grada Novigrada-Cittanova

19. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

19. sjednica (1.8.2019.)

Anketa o zainteresiranosti za kupnju stana iz programa Subvencionirane stanogradnje Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za prijam u službu - Referent za opće i komunalne poslove - TESTIRANJE KANDIDATA

Javni poziv odličnim učenicima srednjih škola za novčanu nagradu Grada

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Plaketa zaslužnim sportašima, sportskim djelatnicima i klubovima

Natječaj za zakup javne površine za postavljanje kioska - ul. Carlotte Grisi /2.7.2019./

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent-Prometni redar

Obrasci zahtjeva - Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo

NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Referent-Komunalni redar

NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Referent za opće i komunalne poslove

Natječaj za zakup zemljišta - Stancijeta - Ispravak natječaja

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu (18.6.2019.)

Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP - revizija)

Akcijski plan održivog razvoja Grada Novigrada-Cittanova (SEAP)

Natječaj za zakup zemljišta - Stancijeta

18. sjednica (18.6.2019.)

18. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Izvješće o troškovima provedbe izbora za članove Vijeća nacionalnih manjina na području Grada Novigrada-Cittanova

OBAVIJEST - Uvid u geodetski elaborat (prometnica DPU Šaini)

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za zakup dijela nekretnine (Kastanija)

[ 1 / 8 ]  1 2 3 >  Last ›

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.