Odluka o prodaji dijela kč.br. 2300 k.o. Novigrad

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.