Odluka o prodaji dijela k.č.br 1387/1 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.