Odluka o odobravanju financijskih sredstava za programe i projekte udruga iz proračuna Grada Novigrada-Cittanova u 2017. godini

 

Uvjeti korištenja | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.