Natječaji i oglasi

Koronavirus (COVID-19): Obavijesti i informacije

JAVNI POZIV za dodjelu nepovratnih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva za 2020. godinu

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Suncokret/Girasole za pedagošku godinu 2020/2021.

ODLUKA o poništenju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga za 2020. godinu

ZAKLJUČAK o produljenju roka za podnošenje prijava za sufinanciranje obnove pročelja i krovova

Organizacija rada dječjeg vrtića Tičići u uvjetima epidemije COVID-19 od 25.5.2020.

28. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta-Izdavanje građevinske dozvole-Rekonstrukcija kanalizacije starogradske jezgre

Uredovanje gradske uprave Grada Novigrada-Cittanova od 11. svibnja 2020. - PREPORUKE I UPUTE

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta-Izdavanje građevinske dozvole-Vodovodni ogranak Stancija Bružada

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova - Dnevni red

26. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

1. PAKET GOSPODARSKIH I SOCIJALNIH MJERA Grada Novigrada-Cittanova u okviru pandemije koronavirusa

ODLUKA o produženju zatvaranja gradskih ustanova za javnost i otkazivanju svih okupljanja na području Grada Novigrada-Cittanova

ODLUKA o produženju privremenog zatvaranja gradskih predškolskih ustanova dječjih vrtića Tičići i Suncokret

25. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Natječaj za zakup nekretnine k.č.br 1517

Program Potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu

24. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (3.3.2020.)

JAVNI POZIV za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

Odluka o zamjeni nekretnine u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova i privatnom vlasništvu

JAVNI POZIV-Započinjanje postupka evidentiranja u katastarski operat i zemljišnju knjigu (ul. V. iz Kastva/ul. S. K. Istrijana)

JAVNI POZIV za dostavu podataka radi uvrštenja u Godišnji program manifestacija u 2020. godini

Recycling Yard Novigrad-Cittanova/Salvela - Information flyer (English)

Reciklažno dvorišče v Novigradu/Salvela - Informativni letak (Slovenščina)

Reciklažno dvorište Novigrad-Cittanova/Salvela - Informativni letak (Hrvatski + Talijanski)

ODLUKA o prodaji k.č.br. 1737 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

23. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Upute kandidatima u postupku natječaja za prijam u službu - Savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova 2020.

Objava sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

NATJEČAJ za prijam u službu - Savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Muzeja-Museo Lapidarium

Izvješće o savjetovanju s javnošću o nacrtu Odluke o porezima Grada Novigrada-Cittanova

22. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Savjetovanje s javnošću - Prijedlog odluke o porezima

Rezultati natječaja za dodjelu studentskih stipendija

Savjetovanje s javnošću - Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada

21. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Novigradu-Cittanova

Rezultati natječaja za dodjelu stipendija redovitim učenicima 2019.

JAVNI UVID o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Referent-Komunalni redar

JAVNI POZIV za novčanu nagradu odličnim studentima (u ak. godini 2018/2019)

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj godini 2019/2020.

OBAVIJEST - Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna UPU-a Stancijeta

ODLUKA o prodaji k.č.br. 2300 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

POZIV – Javni uvid i predočenje geodetskog elaborata – Promjene u katastru zemljišta u svrhu evidentiranja pomorskog dobra

OBAVIJEST - Utvrđivanje međa i uvid u Geodetski elaborat - Nerazvrstana cesta – Kršin

Biciklistički maraton Istria Granfondo (19.10.2019.) - Obavijest sudionicima u prometu

Javni poziv TZG Novigrada-Cittanova za dostavu zahtjeva za dodjelu potpore manifestacijama/projektima u 2020. godini

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola

20. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Vodovodna mreža starogradske jezgre

JAVNI POZIV - Prijava programa/projekata radi financiranja iz gradskog proračuna u 2020. g.

Odluka o zamjeni nekretnine u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk. g. 2019/2020.

IZVJEŠĆE o Ponovnoj javnoj raspravi - Urbanistički plan uređenja stambenog naselja Šaini Jug I

IZVJEŠĆE o Javnoj raspravi - Urbanistički plan uređenja stambenog naselja Šaini Jug I

Natječaj za zakup javne površine za postavljanje kioska (ul. Mandrač)

Natječaj za dodjelu javne površine za postavu štanda za prodaju fritula i palačinki

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (caffe bar - sportska dvorana)

Natječaj za prijam u službu - Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo - Upute kandidatima

Odluka o prodaji k.č.br 1737 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Odluka o prodaji dijela k.č.br 1387/1 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Izvješća o Prvoj i Ponovnoj Javnoj raspravi II Izmjena i dopuna PPU Grada Novigrada-Cittanova

19. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Anketa o zainteresiranosti za kupnju stana iz programa Subvencionirane stanogradnje Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za prijam u službu - Referent za opće i komunalne poslove - TESTIRANJE KANDIDATA

Javni poziv odličnim učenicima srednjih škola za novčanu nagradu Grada

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Plaketa zaslužnim sportašima, sportskim djelatnicima i klubovima

Natječaj za zakup javne površine za postavljanje kioska - ul. Carlotte Grisi /2.7.2019./

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent-Prometni redar

NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Referent-Komunalni redar

NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Referent za opće i komunalne poslove

Natječaj za zakup zemljišta - Stancijeta - Ispravak natječaja

Natječaj za zakup zemljišta - Stancijeta

18. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Izvješće o troškovima provedbe izbora za članove Vijeća nacionalnih manjina na području Grada Novigrada-Cittanova

OBAVIJEST - Uvid u geodetski elaborat (prometnica DPU Šaini)

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za zakup dijela nekretnine (Kastanija)

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta (Marketi)

IZBORI ZA EU PARLAMENT 2019

JAVNI POZIV - Uvid u geodetski elaborat (Nerazvrstana cesta - Mlinska ulica)

Natječaj za dodjelu javne površine za postavljanje štanda (više lokacija)

JAVNI POZIV za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

Javni poziv TZG Novigrada-Cittanova za sudjelovanje u akciji nagrađivanja najuređenijih balkona i okućnica

IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2019

OBJAVA BIRAČIMA - Izbori za Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Novigrada-Cittanova

17. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (25.4.2019.)

Natječaj za prijem u radni odnos voditelja–ice kuhinje DV Tičići

Oglas za upis djece u dječji vrtić Tičići u pedagoškoj godini 2019./2020.

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Suncokret – Scuola dell'infanzia Girasole u pedagoškoj godini 2019/2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Izgradnja prometnice - Bikokere

Izmjena Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta - Radna zona Vidal (k.č.br. 25691 i 28373, k.o. Novigrad)

Obavijest o prikupljanju glomaznog i zelenog otpada na području Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Velika ulica 12/a)

[ 1 / 5 ]  1 2 3 >  Last ›

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.