LOKACIJSKA DOZVOLA - Rekonstrukcija fekalne kanalizacijske mreže starogradske jezgre

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.