Lokacijska dozvola - izgradnja parkirališta na k.č.br. 2269/1, 2269/2 i 2279 k.o. Novigrad–Cittanova

 

Uvjeti korištenja | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.