Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izmjena i dopuna lokacijske dozvole - Prometnica D75 (Novigrad-St. Roželo)

 

Uvjeti korištenja | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.