Javna rasprava o prijedlogu II izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Fakinija-Cesta Kontesa

 

Uvjeti korištenja | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.