Javna nabava

Poveznica /link/ do elektroničkog oglasnika javne nabave

Javna nabava 2017.

Javna nabava 2016.

Javna nabava 2015.

Javna nabava 2014

Javna nabava 2013.

Javna nabava 2012.

 

Uvjeti korištenja | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.