Natječaj za dodjelu stipendija Grada Novigrada-Cittanova redovitim studentima (ak. godina 2018/2019)

Učeničke stipendije u školskoj godini 2018/2019 - Bodovna lista

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Sanitarni kolektor Bikokere

LOKACIJSKA DOZVOLA - Rekonstrukcija fekalne kanalizacijske mreže starogradske jezgre

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - referent za prostorno planiranje

Izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu

Oglas za radno mjesto: Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

11. sjednica (17.10.2018.)

Jesenki festival - Dani gljiva i jabuka u Novigradu - Prijava izlagača i natjecatelja

Upute kandidatima u postupku prijma u službu na radno mjesto samostalni upravni referent za provođenje projekata i poduzetništvo

OBAVIJEST - Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete (Mlinska ulica i Prolaz Venecije)

11. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (17.10.2018.)

Istria Granfondo 2018 - OBAVIJEST o zatvaranju prometnica

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije - prijevoz putnika turističkim vlakićem

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Kabelski priključak i NN mreža - Stancija Bružada

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta za okućnicu - Vidal

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Vodovodni ogranak sportska dvorana

NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Oborinska kanalizacija starogradske jezgre

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Fekalna kanalizacija starogradske jezgre

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama

Natječaj za radno mjesto knjižničar/ka u Gradskoj knjižnici Novigrad-Cittanova

10. sjednica (14.9.2018.)

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova - Dnevni red

Odluka o sufinanciranju troškova školskog prijevoza (šk. god. 2018/2019)

Odluka o poništenju oglasa - Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Samostalni upravni referent za provođenje projekata i poduzetništvo

Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada / Declaration on the use of public services for the colle

Upute kandidatima - Oglas za prijam u službu - Samostalni up. referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Natječaj za prodaju idealnog dijela tavana (17.8.2018.)

Upute kandidatima u postupku oglasa za prijam u službu na radno mjesto Referent-komunalni redar

Oglas za radno mjesto: Referent - Komunalni redar

Oglas za radno mjesto: Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu (31.7.2018.)

9. sjednica (31.7.2018.)

Natječaj za dodjelu javne površine - štand s fritulama - u okviru Fešte svetog Pelagija

9. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu gradskih priznanja sportašima, sportskim djelatnicima i klubovima

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja – Elena Vesnaver Radeljak (1.1.-30.6.2018.)

Poziv odličnim učenicima srednjih škola radi ostvarivanja prava na novčanu nagradu Grada

Natječaj za zakup dijela nekretnine (k.č.br 1533) - Kastanija

Zahtjev za dodjeljivanje jednokratne potpore za poslijediplomski studij

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - izgradnja prometnice Šaini jug

Poziv za za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova

Izgradnja prometnice u RZ Sv. Vidal - Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

8. sjednica (7. 6. 2018.)

8. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Natječaj za zakup poslovnog prostora na adresi Veliki trg 18, Novigrad

Natječaj za zakup poslovnog prostora na adresi Velika ulica 1, Novigrad

Natječaj za zakup poslovnog prostora na adresi Općinska 2, Novigrad

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Stambenog naselja Šaini jug I

Obavijest o produžetku roka zatvaranja prometnice D75 kroz Karigador

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta - Salvela (3. 5. 2018.)

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Tičići u pedagoškoj godini 2018./2019.

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Suncokret/Girasole za pedagošku godinu 2018./19.

Natječaj za zakup javne površine za postavu kioska (Ul. Livada)

Natječaj za izbor najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu javne površine i štandova

7. sjednica (10.4. 2018.)

7. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Izgradnja prometnice u RZ Vidal

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja vodovodnog ogranka Strada Kontesa

Obavijest vlasnicima poslovnih prostora - Zabrana izlaganja robe na pročeljima zgrada i stalcima ispred poslovnog prostora

Natječaj za prodaju dijela kuće i zemljišta u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Oglasi za posao - Dermoestetik

Građevinska dozvola-Rekonstrukcija prometnice DC-75-Dionica Novigrad-St.Roželo

Priopćenje Stožera civilne zaštite IŽ u vezi mogućih vremenskih neprilika na području Istarske županije

Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz proračuna Grada Novigrada-Cittanova za programe i projekte udruga u 2018. godini

Grad Novigrad-Cittanova - Konsolidirana financijska izvješća 2017.

Natječaj za zakup poslovnog prostora (Velika ulica 8) – Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave o Nacrtu PRŠI na projektnom području Grada Novigrada-Cittanova

Lokacijska dozvola - Vodovodni ogranak Stancija Bružada

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Novigrada-Cittanova za 2017. godinu

Upute kandidatima za natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za za proračun i financije

Zapisnik s konstituirajuće sjednice Savjeta mladih Grada Novigrada-Cittanova

Objava sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13)

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta - Mareda - Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Plan nabave Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2018. godinu

Plan prijma u službu za 2018. godinu

Službene novine 2018.

Savjetovanje s javnošću u 2018. godini

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Vodoopskrbni sustav reciklažnog dvorišta Salvela

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Stručni suradnik za proračun i financije

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova (Velika ulica 8)

Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - 2017. godina

Grad Novigrad-Cittanova - Popis korisnika donacija i sponzorstava u 2017. godini

Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

JAVNA NABAVA 2018.

6. sjednica (31.1.2018.)

6. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta - Mareda (22.1.2018.)

Grad Novigrad-Cittanova - Konsolidirana financijska izvješća 2016.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Novigrada-Cittanova za 2016. godinu

Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva u 2018. godini

[ 3 / 8 ]  < 1 2 3 4 5 >  Last ›

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.