Odluka o prodaji dijela k.č.br 1387/1 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Izvješća o Prvoj i Ponovnoj Javnoj raspravi II Izmjena i dopuna PPU Grada Novigrada-Cittanova

19. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

19. sjednica (1.8.2019.)

Anketa o zainteresiranosti za kupnju stana iz programa Subvencionirane stanogradnje Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za prijam u službu - Referent za opće i komunalne poslove - TESTIRANJE KANDIDATA

Javni poziv odličnim učenicima srednjih škola za novčanu nagradu Grada

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Plaketa zaslužnim sportašima, sportskim djelatnicima i klubovima

Natječaj za zakup javne površine za postavljanje kioska - ul. Carlotte Grisi /2.7.2019./

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent-Prometni redar

Obrasci zahtjeva - Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo

NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Referent-Komunalni redar

NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto Referent za opće i komunalne poslove

Natječaj za zakup zemljišta - Stancijeta - Ispravak natječaja

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu (18.6.2019.)

Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP - revizija)

Akcijski plan održivog razvoja Grada Novigrada-Cittanova (SEAP)

Natječaj za zakup zemljišta - Stancijeta

18. sjednica (18.6.2019.)

18. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Izvješće o troškovima provedbe izbora za članove Vijeća nacionalnih manjina na području Grada Novigrada-Cittanova

OBAVIJEST - Uvid u geodetski elaborat (prometnica DPU Šaini)

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za zakup dijela nekretnine (Kastanija)

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta (Marketi)

IZBORI ZA EU PARLAMENT 2019

JAVNI POZIV - Uvid u geodetski elaborat (Nerazvrstana cesta - Mlinska ulica)

Natječaj za dodjelu javne površine za postavljanje štanda (više lokacija)

JAVNI POZIV za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

Javni poziv TZG Novigrada-Cittanova za sudjelovanje u akciji nagrađivanja najuređenijih balkona i okućnica

IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2019

OBJAVA BIRAČIMA - Izbori za Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Novigrada-Cittanova

17. sjednica (25.4.2019.)

17. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (25.4.2019.)

Natječaj za prijem u radni odnos voditelja–ice kuhinje DV Tičići

Oglas za upis djece u dječji vrtić Tičići u pedagoškoj godini 2019./2020.

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Suncokret – Scuola dell'infanzia Girasole u pedagoškoj godini 2019/2020.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Izgradnja prometnice - Bikokere

Izmjena Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta - Radna zona Vidal (k.č.br. 25691 i 28373, k.o. Novigrad)

Obavijest o prikupljanju glomaznog i zelenog otpada na području Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Velika ulica 12/a)

16. sjednica (18.4.2019.)

16. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (18.4.2019.)

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Veliki trg 9) - Odluka o izboru najpovoljnije ponude

MANJINSKI IZBORI 2019.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Općinska ul. 2)

Natječaj za prodaju zemljišta - Radna zona Vidal (k.č.br. 2569/1 i 2837/3, k.o. Novigrad)

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Veliki trg 9)

15. sjednica (2.4.2019.)

15. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (2.4.2019.)

Savjetovanje s javnošću u 2019. godini

OBAVIJEST: Javna rasprava - Izmjene i dopune UPU Sportske zone i dijela naselja Karpinjan

Službene novine 2019.

NEAPOLIS - Savjetovanje s javnošću - Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja

NEAPOLIS - Savjetovanje s javnošću - Opći uvjeti isporuke komun. usluge javne tržnice na malo

Savjetovanje s javnošću (15.3.-15.4.) - Odluke o komunalnim djelatnostima

Rekonstrukcija kino-dvorane - Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu UPU-a Stambenog naselja Šaini jug I - Prostorno-planska dokumentacija

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga

Rekonstrukcija kino-dvorane - Prethodno javno savjetovanje

Objava sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13)

Grad Novigrad-Cittanova - Konsolidirana financijska izvješća 2018.

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Stambenog naselja Šaini jug I

Dječji vrtić Tičići - Odluka o Planu jednostavne nabave za 2019. godinu

Dječji vrtić Tičići - Financijski plan za 2019. godinu

Dječji vrtić Tičići - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima u 2018. godini

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu.

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Komunalna infrastruktura Belveder-Dajla

Natječaj za dodjelu javne površine za postavu štanda na 4 godine (2019-2022)

Bando di Concorso per la frequenza dei corsi del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS di Duino

Grad Novigrad-Cittanova - Popis korisnika donacija i sponzorstava u 2018. godini

Odluka o socijalnoj skrbi

Uredovno vrijeme Matičnog ureda Novigrad-Cittanova

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Glavni fekalni kolektor Stancija Rozelo-Tere-Sv. Anton

14. sjednica (31.1.2019.)

14. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora - Velika ulica 6

JAVNA NABAVA 2019.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava - razvoj poduzetništva 2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje lokacijske dozvole - prometnica

Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza - Grad Novigrad - Cittanova

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje lokacijske dozvole - Stancija Rozelo

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Prorač. Grada Novigrad-Cittanova 2019

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Novigrad-Cittanova za 2019. godinu

Proračun Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu (18.12.2018.)

2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu (18.12.2018.)

Prijedlog proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu - 1. čitanje (7.12.2018.)

13. sjednica (18.12.2018.)

13. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Upute kandidatima u postupku natječaja za prijam u službu - Referent za sport, udruge i zaštitu na radu

Studentske stipendije u akademskoj godini 2018/2019 - Bodovne liste

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Referent za sport, udruge i zaštitu

12. sjednica (7.12.2018.)

12. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Sufinanciranje obnove pročelja i krovova - Lista prioriteta

Upute kandidatima u postupku prijama u službu - Samostalni upravni referent za prostorno planiranje

Upute kandidatima u postupku prijama u službu - Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima - Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Javni poziv odličnim sudentima radi ostvarivanja prava na novčanu nagradu Grada Novigrada-Cittanova (za ak. godinu 2017/2018)

[ 2 / 8 ]  < 1 2 3 4 >  Last ›

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.