Natječaji i oglasi

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta u radnoj zoni Sv. Vidal

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2016. godinu

Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva u 2016. godini

21. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Javna rasprava o prijedlogu izmjene, dopune i stavljanja izvan snage dijela DPU Sv. Anton

Natječaj za prodaju zemljišta (kč.br. 2502/5)

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova

Natječaj za prodaju dijela k.č.209 u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama zbog postupka evident. nerazvrst. ceste (k.č.br 1642)

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Rekonstrukcija kanalizacacijske mreže u starogradskoj jezgri

Rezultati natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima (2015/2016)

20. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Testiranje kandidata za prijam u službu na radna mjesta: Samost. up. ref. za prost. plan. i Viši ref. za prost. uređ. i gradit.

Poziv odličnim studentima radi ostvarivanja prava na novčanu nagradu Grada

Rezultati natječaja za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola (2015/2016)

Stavljanje izvan snage dijela DPU Sv. Anton

II. Izmjene i dopune DPU Fakinija-Strada Kontesa

Natječaj za imenovanje ravnatelja-ravnateljice Muzeja Lapidarium

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima (akademska godina 2015/2016)

Parlamentarni izbori 2015

Objava biračima - Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor 2015

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Trg Poceto 3)

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora - Autobusni kolodvor

19. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Natječaj za zakup nekretnine (zemljište k.č.br. 1515)

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama zbog postupka evidentiranja nerazvrstane ceste (Strada Kontesa)

Javni poziv za dostavu zahtjeva za dodjelu potpore TZG Novigrada manifestacijama i/ili projektima u 2016. godini

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola (šk. godina 2015/16)

Sufinanciranje troškova školskog prijevoza učenika srednjih škola (rujan-prosinac 2015.)

Odluka o prodaji dijela k.č. 425 k.o. Novigrad

Natječaj za prijam u službu: Samost. uprav. referent za prostor. planiranje i Viši referent za prostor. uređ. i graditeljstvo

Zaključak o poništenju Natječaja za radno mjesto zdravstvenog voditelja-ice

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2016. godinu

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Novigrada-Cittanova

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Novigrad

Mislim zeleno, grijem se pametno 2 - Neslužbena bodovna lista podnositelja prijava

Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna DPU područja Vidal

Rezultati upisa djece u Dječji vrtić Suncokret - Girasole (pedagoška godina 2015/2016)

Rezultati upisa djece u Dječji vrtić Tičići (pedagoška godina 2015/2016)

Plan manifestacija za 2015. godinu (dopunjeno 28.5.2015.)

Izmjene i dopune Programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Novigrada-Cittanova za razdoblje 2014–2016. godine

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja „PBZ - Poduzetnik Istarska županija 2015.“

Natječaj za sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije "Mislim zeleno, grijem se pametno 2" (3.4.2015.)

Poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2015. godinu

Sportska dvorana Novigrad - Obavijest o novim večernjim terminima na raspolaganju potencijalnim korisnicima

Obavijest o primjeni Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba

Program poticane stanogradnje Grada Novigrada-Cittanova - Natječaj za kupnju stanova

[ 5 / 5 ] ‹ First  < 3 4 5

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.