Natječaji i oglasi

Obavijest o pružatelju dimnjačarskih usluga

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Novigrada-Cittanova za razdoblje 2017-2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izmjena i dopuna lokacijske dozvole - Prometnica D75 (Novigrad-St. Roželo)

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta - Park Novigradske biskupije

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta - Sveti Benedikt (Dajla)

LAG Sjeverna Istra-Natječaj za struč. osposob. za rad bez zasn. rad. odnosa-Stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izmjena i dopuna građevinske dozvole - Rekonstrukcija državne ceste D75

Plan ukupnog razvoja Grada Novigrada – Cittanova za razdoblje 2015. – 2020. - JAVNO SAVJETOVANJE

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PUR-a Grada Novigrada-Cittanova 2015-2020

Građevinska dozvola - Vodovodni ogranak Stancija Vinjeri

Lokacijska dozvola - Nadogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanja otpadnih voda "Novigrad"

Odluka o prodaji idealnog dijela hodnika i tavana u zgradi na k.č. 25, 26, 27 i 28

Natječaj za prodaju zemljišta u Radnoj zoni Sveti Vidal (k.č.br. 2502/6)

Natječaj za postavljanje reklamnih jumbo panoa

Neapolis d.o.o. Novigrad - Natječaj za prijem u radni odnos - Komunalni radnik-pometač ulica

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Vodovodni ogranak Stancija Vinjeri - Istarski vodovod

Obavijest - Ponovna Javna rasprava o prijedlogu UPU Ugostiteljsko-turističke zone Tere-Zapad

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad

UPUTE KANDIDATIMA za prijam u službu - Samostalni upravni ref. za radne odnose i poslove opće uprave

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava za poticanje poduzetništva-2017.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu tvrtke Neapolis sport d.o.o.

OGLAS za prijam u službu - Samostalni upravni referent za radne odnose i poslove opće uprave

Natječaj za financiranje udruga iz proračuna Grada Novigrada-Cittanova u 2017.

Obavijest o utvrđivanju međa - "Parkiralište Mandrač"

Obavijest o utvrđivanju međa - Dajla Kaštel-Mareda

Stipendije za nadarene studente u akademskoj godini 2016/2017 - Bodovna lista

27. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova (Porporela 6)

Odluka o prodaji dijela k.č. 2187/2 u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Poziv za novčanu nagradu odličnim studentima (u ak. godini 2015/2016)

Obavijest - Utvrđivanje međa i uvid u Geodetski elaborat - Nerazvrstana cesta – Ul. G. Tartinija

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Fekalni kolektor Vele Brajde

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Novigrada-Cittanova redovitim studentima (ak. godina 2016/2017)

Upute kandidatima u postupku natječaja za prijam u službu na radno mjesto Referent-komunalni redar

Prikupljanje ponuda za obavljanje djelatnosti uklanjanja i premještanja nepropisno parkiranih vozila

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Crpna stanica Tere

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Crpna stanica Dajla 1

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Crpna stanica Mandrač

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Šaini jug I

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Emonija“ – urbana preobrazba

Natječaj za za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent-komunalni redar

Odluka o pokretanju postupka prikupljanja ponuda za redovno i interventno održavanje javne rasvjete

Rezultati Natječaja za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola (šk. g. 2016/2017)

Natječaj za prodaju dijela nekretnine k.č. 2187/2 u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova - Dnevni red

Ispravak Popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje - 10/2016

Obavijest - Utvrđivanje međa i uvid u Geodetski elaborat - Nerazvrstana cesta Škverska ulica

Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje - 10/2016

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Izgradnja javne rasvjete – D-301 (Bužinija)

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Novigrada-Cittanova redovitim učenicima srednjih škola (u šk. godini 2016/2017)

Natječaj za prodaju nekretnine k.č. br. 1710/1 i 1710/2

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2017. godinu

Javni poziv TZG Novigrada-Cittanova za sufinanciranje projekata i programa u 2017. godini

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja prometnice - Strada Kontesa

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja prometnice - stambena zona Vidal

Sufinanciranje troškova školskog prijevoza redovitih učenika srednjih škola (IX-XII/2016)

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi - UPU Novi Benedikt-Dajla

Prijevremeni parlamentarni izbori 2016

24. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Poziv odličnim učenicima srednjih škola radi ostvarivanja prava na novčanu nagradu Grada Novigrada-Cittanova

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - prometnica Stancijeta

Odluka o prodaji dijela k.č. 2972/1 u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje vodovodnog ogranka Strada Kontesa

Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole - Rekonstrukcija dijela državne ceste D75 (dionica Novigrad-Dajla)

Rješenje o izdavanju lokacijske dozvole - Reciklažno dvorište Salvela

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta za okućnicu (k.č.br.2294)

Natječaj za prijem u radni odnos - DV Suncokret/Girasole - Spremač/ica

Natječaj za prijem u radni odnos - DV Suncokret/Girasole - Zdravstveni/a voditelj/ica

Natječaj za prijem u radni odnos - DV Suncokret/Girasole - Psiholog/ica

Natječaj za zakup poslovnog prostora - Gradska vrata 20 - ISPRAVAK

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za zakup poslovnog prostora - Gradska vrata 20

Upute kandidatima - Natječaj za radno mjesto samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

Odluka o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova - k.č.br. 814

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Referent-komunalni redar

Natječaj za zakup javne površine i štandova - Mandrač (30.5.2016.)

Zaključak o prihvaćanju liste prioriteta za sufinanciranje obnove pročelja i krovova

23. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (23.5.2016.)

Natječaj za prijam u službu: Samost. uprav. referent za prostor. uređenje i graditeljstvo-Vježbenik

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izmjena i dopuna lokacijske dozvole D-75 (Dajla-Novigrad)

Obavijest - Javna rasprava o prijedlogu UPU-a Ugostiteljsko-turističke zone Tere-zapad

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Referent-Prometni redar

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Gradnja kapele Sv. Vinka Paulskog uz Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad

Oglas za upis djece u DV Tičići u pedagoškoj godini 2016-2017

Natječaj za zakup zemljišta - Kastanija (k.č.br 1534/1 i 1534/2)

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Suncokret-Girasole za pedagošku godinu 2016/2017

Obavijest - Javna rasprava o prijedlogu UPU-a Novi Benedikt-Dajla

Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz proračuna Grada Novigrada-Cittanova za programe i projekte udruga u 2016. godini

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Rekonstrukcija prometnice Strada Kontesa

Obavijest - Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU područja Šaini

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Rekonstrukcija prometnice D-75 - Novigrad-St. Rozelo

Natječaj za izbor i imenovanje člana uprave trgovačkog društva Neapolis d.o.o. Novigrad

Natječaj za zdravstvenu voditeljicu u Dječjem vrtiću Tičići

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću Tičići

Natječaj za radno mjesto asistenta djetetu s poteškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Tičići

Javni natječaj za prijem u radni odnos u LAG Sjeverna istra (Stručni suradnik/suradnica za pripremu i provođenje projekata)

Javni natječaj za prijem u radni odnos u LAG Sjeverna istra (Tajnik-voditelj / Tajnica-voditeljica)

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta u radnoj zoni Sveti Vidal (k.č.br 2595/1)

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja vodovodnog ogranka - Sportska dvorana-St. Roželo

[ 4 / 5 ] ‹ First  < 2 3 4 5 > 

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.