Natječaji i oglasi

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Upute kandidatima u postupku oglasa za prijam u službu na radno mjesto Referent likvidator-saldakontist

Natječaj za prodaju zemljišta na k.č.br 2580/1 u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Izvješće o troškovima provedbe izbora za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Novigrada–Cittanova

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Referent likvidator/saldakontist

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

Poziv za za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za dodjelu javne površine za postavljanje štandova (Mandrač)

Javni uvid u parcelacijski elaborat – rekonstrukcija ceste D75 (Novigrad - St. Roželo)

Poziv obveznicima poreza na nekretnine za dostavu podataka o poreznom obvezniku i nekretninama

Javna rasprava - II Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za zakup poslovnog prostora (Velika ulica 31) - Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora (Neapolis sport - sportska dvorana) - Odluka o izboru

Lokacijska dozvola - izgradnja parkirališta na k.č.br. 2269/1, 2269/2 i 2279 k.o. Novigrad–Cittanova

Javna rasprava o prijedlogu II izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Fakinija-Cesta Kontesa

Natječaj za zakup javne površine za postavu kioska - Kastanija

Građevinska dozvola - izgradnja reciklažnog dvorišta u Salveli

Građevinska dozvola - Kupališni mol - Rivarela

Natječaj za zakup zemljišta za postavljanje reklamnih jumbo panoa

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Velika ulica 31)

Odluka o zamjeni nekretnine u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova i privatnom vlasništvu

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu tvrtke Neapolis sport (sportska dvorana)

Lokacijska dozvola - Istarski vodovod - Izgradnja cjevovoda za reciklažno dvorište u Salveli

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Tičići u pedagošku godinu 2017-2018

Odluka o izboru najpovoljnije ponude - Natječaj za zakup poslovnog prostora (ul. Gradskih vrata 20)

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole - Rekonstrukcija DC75 - Novigrad-St. Rozelo

Oglas za upis djece u DV Suncokret-Girasole u pedagoškoj godini 2017/2018

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Opskrba električnom energijom

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja kupališnog mola - Rivarela

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi - UPU Ugostiteljsko-turističke zone Tere zapad

Izvješće o javnoj raspravi - UPU Ugostiteljsko-turističke zone Tere zapad

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Vodoopskrbni cjevovod za reciklažno dvorište Salvela

28. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Obavijest o utvrđivanju međa i izradi Geodetskog elaborata izvedenog stanja - Nerazvrstana cesta-Goranska ulica

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (ul. Gradskih vrata 20)

LOKALNI IZBORI 2017

Rješenje o Izmjeni i dopuni građevinske dozvole - Rekonstrukcija prometnice D-75 - Novigrad-Dajla

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja javne rasvjete - Bužinija

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Javno parkiralište (Mandrač)

Natječaj za zakup nekretnina za postavljanje svlačionica za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje na području Grada Novigrada

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Novigrada-Cittanova

Obavijest o pružatelju dimnjačarskih usluga

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Novigrada-Cittanova za razdoblje 2017-2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izmjena i dopuna lokacijske dozvole - Prometnica D75 (Novigrad-St. Roželo)

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta - Park Novigradske biskupije

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta - Sveti Benedikt (Dajla)

LAG Sjeverna Istra-Natječaj za struč. osposob. za rad bez zasn. rad. odnosa-Stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izmjena i dopuna građevinske dozvole - Rekonstrukcija državne ceste D75

Plan ukupnog razvoja Grada Novigrada – Cittanova za razdoblje 2015. – 2020. - JAVNO SAVJETOVANJE

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PUR-a Grada Novigrada-Cittanova 2015-2020

Građevinska dozvola - Vodovodni ogranak Stancija Vinjeri

Lokacijska dozvola - Nadogradnja postojećeg uređaja za pročišćavanja otpadnih voda "Novigrad"

Odluka o prodaji idealnog dijela hodnika i tavana u zgradi na k.č. 25, 26, 27 i 28

Natječaj za prodaju zemljišta u Radnoj zoni Sveti Vidal (k.č.br. 2502/6)

Natječaj za postavljanje reklamnih jumbo panoa

Neapolis d.o.o. Novigrad - Natječaj za prijem u radni odnos - Komunalni radnik-pometač ulica

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Vodovodni ogranak Stancija Vinjeri - Istarski vodovod

Obavijest - Ponovna Javna rasprava o prijedlogu UPU Ugostiteljsko-turističke zone Tere-Zapad

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novigrad

UPUTE KANDIDATIMA za prijam u službu - Samostalni upravni ref. za radne odnose i poslove opće uprave

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih sredstava za poticanje poduzetništva-2017.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu tvrtke Neapolis sport d.o.o.

OGLAS za prijam u službu - Samostalni upravni referent za radne odnose i poslove opće uprave

Natječaj za financiranje udruga iz proračuna Grada Novigrada-Cittanova u 2017.

Obavijest o utvrđivanju međa - "Parkiralište Mandrač"

Obavijest o utvrđivanju međa - Dajla Kaštel-Mareda

Stipendije za nadarene studente u akademskoj godini 2016/2017 - Bodovna lista

27. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova (Porporela 6)

Odluka o prodaji dijela k.č. 2187/2 u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Poziv za novčanu nagradu odličnim studentima (u ak. godini 2015/2016)

Obavijest - Utvrđivanje međa i uvid u Geodetski elaborat - Nerazvrstana cesta – Ul. G. Tartinija

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Fekalni kolektor Vele Brajde

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Novigrada-Cittanova redovitim studentima (ak. godina 2016/2017)

Upute kandidatima u postupku natječaja za prijam u službu na radno mjesto Referent-komunalni redar

Prikupljanje ponuda za obavljanje djelatnosti uklanjanja i premještanja nepropisno parkiranih vozila

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Crpna stanica Tere

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Crpna stanica Dajla 1

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Crpna stanica Mandrač

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja Šaini jug I

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Emonija“ – urbana preobrazba

Natječaj za za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent-komunalni redar

Odluka o pokretanju postupka prikupljanja ponuda za redovno i interventno održavanje javne rasvjete

Rezultati Natječaja za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola (šk. g. 2016/2017)

Natječaj za prodaju dijela nekretnine k.č. 2187/2 u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova - Dnevni red

Ispravak Popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje - 10/2016

Obavijest - Utvrđivanje međa i uvid u Geodetski elaborat - Nerazvrstana cesta Škverska ulica

Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje - 10/2016

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Izgradnja javne rasvjete – D-301 (Bužinija)

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Novigrada-Cittanova redovitim učenicima srednjih škola (u šk. godini 2016/2017)

Natječaj za prodaju nekretnine k.č. br. 1710/1 i 1710/2

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2017. godinu

Javni poziv TZG Novigrada-Cittanova za sufinanciranje projekata i programa u 2017. godini

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja prometnice - Strada Kontesa

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja prometnice - stambena zona Vidal

Sufinanciranje troškova školskog prijevoza redovitih učenika srednjih škola (IX-XII/2016)

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi - UPU Novi Benedikt-Dajla

Prijevremeni parlamentarni izbori 2016

24. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

[ 3 / 4 ]  < 1 2 3 4 > 

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.