Natječaji i oglasi

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - referent za prostorno planiranje

Oglas za radno mjesto: Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Jesenki festival - Dani gljiva i jabuka u Novigradu - Prijava izlagača i natjecatelja

Upute kandidatima u postupku prijma u službu na radno mjesto samostalni upravni referent za provođenje projekata i poduzetništvo

OBAVIJEST - Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete (Mlinska ulica i Prolaz Venecije)

11. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red (17.10.2018.)

Istria Granfondo 2018 - OBAVIJEST o zatvaranju prometnica

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije - prijevoz putnika turističkim vlakićem

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Kabelski priključak i NN mreža - Stancija Bružada

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta za okućnicu - Vidal

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Vodovodni ogranak sportska dvorana

NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Oborinska kanalizacija starogradske jezgre

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Fekalna kanalizacija starogradske jezgre

Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2019. godinu

Natječaj za radno mjesto knjižničar/ka u Gradskoj knjižnici Novigrad-Cittanova

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Novigrada-Cittanova - Dnevni red

Odluka o sufinanciranju troškova školskog prijevoza (šk. god. 2018/2019)

Odluka o poništenju oglasa - Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Samostalni upravni referent za provođenje projekata i poduzetništvo

Upute kandidatima - Oglas za prijam u službu - Samostalni up. referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Natječaj za prodaju idealnog dijela tavana (17.8.2018.)

Upute kandidatima u postupku oglasa za prijam u službu na radno mjesto Referent-komunalni redar

Oglas za radno mjesto: Referent - Komunalni redar

Oglas za radno mjesto: Samostalni upravni referent za izgradnju komunalne infrastrukture

Natječaj za dodjelu javne površine - štand s fritulama - u okviru Fešte svetog Pelagija

9. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu gradskih priznanja sportašima, sportskim djelatnicima i klubovima

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja – Elena Vesnaver Radeljak (1.1.-30.6.2018.)

Poziv odličnim učenicima srednjih škola radi ostvarivanja prava na novčanu nagradu Grada

Natječaj za zakup dijela nekretnine (k.č.br 1533) - Kastanija

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja i krovova građevina u povijesnoj jezgri Novigrada

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - izgradnja prometnice Šaini jug

Izgradnja prometnice u RZ Sv. Vidal - Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

8. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Natječaj za zakup poslovnog prostora na adresi Veliki trg 18, Novigrad

Natječaj za zakup poslovnog prostora na adresi Velika ulica 1, Novigrad

Natječaj za zakup poslovnog prostora na adresi Općinska 2, Novigrad

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Stambenog naselja Šaini jug I

Obavijest o produžetku roka zatvaranja prometnice D75 kroz Karigador

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta - Salvela (3. 5. 2018.)

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Tičići u pedagoškoj godini 2018./2019.

Oglas za upis djece u Dječji vrtić Suncokret/Girasole za pedagošku godinu 2018./19.

Natječaj za zakup javne površine za postavu kioska (Ul. Livada)

Natječaj za izbor najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu javne površine i štandova

7. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Izgradnja prometnice u RZ Vidal

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izgradnja vodovodnog ogranka Strada Kontesa

Obavijest vlasnicima poslovnih prostora - Zabrana izlaganja robe na pročeljima zgrada i stalcima ispred poslovnog prostora

Natječaj za prodaju dijela kuće i zemljišta u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova

Oglasi za posao - Dermoestetik

Građevinska dozvola-Rekonstrukcija prometnice DC-75-Dionica Novigrad-St.Roželo

Priopćenje Stožera civilne zaštite IŽ u vezi mogućih vremenskih neprilika na području Istarske županije

Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz proračuna Grada Novigrada-Cittanova za programe i projekte udruga u 2018. godini

Natječaj za zakup poslovnog prostora (Velika ulica 8) – Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave o Nacrtu PRŠI na projektnom području Grada Novigrada-Cittanova

Lokacijska dozvola - Vodovodni ogranak Stancija Bružada

Upute kandidatima za natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za za proračun i financije

Zapisnik s konstituirajuće sjednice Savjeta mladih Grada Novigrada-Cittanova

Objava sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13)

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta - Mareda - Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Vodoopskrbni sustav reciklažnog dvorišta Salvela

Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Stručni suradnik za proračun i financije

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova (Velika ulica 8)

Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

6. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Natječaj za zakup građevinskog zemljišta - Mareda (22.1.2018.)

Javni poziv za dodjelu nepovratnih sredstava temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva u 2018. godini

Upute kandidatima u postupku natječaja za radno mjesto Referent likvidator, saldakontist

Natječaj za radno mjesto Referent likvidator – saldakontist

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2018. godinu

Sufinanciranje Programa sanacije pročelja i krovova - Zaključak o prihvaćanju Liste prioriteta temeljem pristiglih zahtjeva

Poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole – Izgradnja prometnice u predjelu Bikokere

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom u vlasništvu RH na području Grada Novigrada-Cittanova

5. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području grada Novigrada – Cittanova

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija - Bodovne liste

Program rada i financijski plan kandidacijske liste grupe birača (nositeljica Elena Vesnaver Radeljak)

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Novigrada–Cittanova

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje građevinske dozvole - Rekonstrukcija prometnice Novigrad-St. Roželo

Odluka o prodaji nekretnine - Zemljište na području DPU Sv. Anton (k.č. br. 2178/4)

Postupak prikupljanja ponuda za redovno i interventno održavanje javne rasvjete na području Grada Novigrada-Cittanova

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Vodovodni ogranak Stancija Bružada

Ponovna Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Novigrada-Cittanova

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Novigrada-Cittanova redovitim studentima (ak. godina 2017/18)

Javni poziv odličnim sudentima radi ostvarivanja prava na novčanu nagradu Grada Novigrada-Cittanova

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Novigrada–Cittanova

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Izdavanje lokacijske dozvole - Prometnica u stambenoj zoni Vidal

Obavijest o radovima i zatvaranju prometnice kroz naselje Karigador

Obavijest o neodržavanju nastave u OŠ Rivarela zbog odigravanja nogometne utakmice 31.10.2017.

3. sjednica Gradskog vijeća - Dnevni red

Natječaj za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola - Bodovna lista

Izvješće o Javnoj raspravi - II Izmjene i dopune DPU Fakinija-Cesta Contessa

Novigrad-Cittanova Run - Obavijest o privremenoj regulaciji prometa

Obavijest o radovima i zatvaranju prometnice Sveti Servul

Istria Granfondo - Obavijest o zatvaranju prometnica (7.10.2017.)

[ 2 / 5 ]  < 1 2 3 4 >  Last ›

 

Uvjeti korištenja | Zaštita privatnosti | Impressum | RSS

Copyright © 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.